Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TestGroup Consulting is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan (zowel beeld als tekst) op een of andere wijze te verveelvoudigen.

Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door TestGroup Consulting met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. TestGroup Consulting verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door TestGroup Consulting worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

TestGroup Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. TestGroup Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van TestGroup Consulting opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel TestGroup Consulting alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is TestGroup Consulting niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door TestGroup Consulting worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel TestGroup Consulting uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door TestGroup Consulting worden onderhouden wordt afgewezen.