Voorkom ‘false-positives’ tijdens selectie: 4 tips bij de keuze voor een online assessment

Online assessments worden de laatste jaren steeds vaker ingezet, bijvoorbeeld door organisaties die ‘false-positives' willen voorkomen. Hieronder lees je waarom online assessments steeds vaker worden ingezet en krijg je tips die kunnen helpen bij de keuze voor een type online assessment. Voorbeelden van online assessments zijn: persoonlijkheidstesten, capaciteitentesten en loopbaantesten.

Tip 1: Online capaciteitentesten zijn een betere voorspeller van werksucces dan studieresultaten.

Studiesucces wordt steeds meer gezien als een minder goede voorspeller van succes op de werkplek dan de uitslag van een capaciteitentest (afgezien van zeer praktische beroepen). Een mens blijft namelijk een leven lang leren en maakt veel verschillende carrièrestappen. Elke keer weer doet een persoon nieuwe kennis en vaardigheden op. De opleiding die gedaan is aan het begin van de loopbaan is daarom verder in de carrière minder belangrijk.

Ti 2: Voorkom de hoge kosten van het selecteren van een ‘false-positive’.

Werknemers veranderen steeds vaker van baan, waardoor de werkverbanden korter worden. Dit betekent dat bedrijven en organisaties veel meer selectiebeslissingen moeten nemen dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Een ‘false-positive’ is een sollicitant die een organisatie selecteert maar die achteraf niet geschikt blijkt te zijn. Deze werknemer zorgt voor veel kosten, onnodige investeringen en tijdverspilling. Daarom wil een organisatie bij het starten van een nieuw dienstverband een zo goed mogelijk beeld hebben van een kandidaat, waarbij alleen het cv niet genoeg informatie geeft. Uit onderzoek blijkt dat het standaard sollicitatie-interview een onbetrouwbare methode is om de geschiktheid van een sollicitant te meten. Een online assessment in de vorm van een persoonlijkheidstest en een capaciteitentest kan helpen door een betere voorspelling van werkgedrag mogelijk te maken.

Tip 3: Kies een persoonlijkheidstest die is gebaseerd op de ‘Big Five’.

Het is belangrijk dat online assessments worden afgenomen op basis van een wetenschappelijk gevalideerde theorie. Er bestaan binnen de persoonlijkheidspsychologie verschillende persoonlijkheidsmodellen waarop je mensen kunt onderscheiden. Het enige wetenschappelijk geaccepteerde persoonlijkheidsmodel voor selectie van sollicitanten is het ‘Big Five’-model. Zorg dat de persoonlijkheidstest die je gebruikt op dit model is gebaseerd. Een goed voorbeeld van een dergelijke persoonlijkheidstest is The Bridge Personality.

Tip 4: Gebruik een moderne capaciteitentest.

Moderne capaciteitentesten halen vragen uit grote itembanken om kandidaten te voorzien van verschillende inhoud; dit wordt gecontroleerd zodat testvragen met dezelfde moeilijkheidsgraad aan de verschillende sollicitanten worden gepresenteerd. Op deze manier krijgt elke kandidaat een test met verschillenden vragen. 'Afkijken' heeft dus geen zin. Dit maakt moderne capaciteitentesten veel minder gevoelig voor fraude dan hun ouderwetse soortgenoten (zoals de klassieke IQ-test). The Bridge Ability Suite werkt met een grote itembank en is een voorbeeld van een moderne en dus geschikte capaciteitentest.

Meer weten over online assessments?

Neem dan hier contact met ons op. Mailen kan ook: info@testgroup.eu

Meer verkopen na een online sales assessment | SLIM-regeling: online assessments voor leren en ontwikkelen in het MKB


Bekijk ook deze assessment tips: