Tips voor het toepassen van 360 graden feedback

Bij 360 graden feedback worden medewerkers beoordeeld door meerdere personen, zoals managers, directe collega’s en ondergeschikten. De methodiek wordt steeds vaker gebruikt om beslissingen aangaande beloning en promotie op te baseren.

 

Voor het goed toepassen van 360 graden feedback zijn een aantal uitgangspunten cruciaal.

 

1. Bepaal de juiste vaardigheden om te beoordelen. Welke competenties zijn het belangrijkst voor een goede uitoefening van de functie van de beoordeelde? Bij de beoordeling moet de focus op deze competenties liggen. Het liefst worden ze afgezet tegen een benchmark. Daarnaast is het belangrijk slechts enkele competenties per keer te beoordelen. De beoordeling moet aansluiten bij de strategische doelstellingen, de missie, visie en de waarden van de organisatie.

 

2. Selecteer de personen die beoordelen zorgvuldig. Kies individuen die nauw samenwerken met de te beoordelen persoon. Vermijd het kiezen van personen die een conflict hebben gehad met de te beoordelen persoon. De feedback moet gebalanceerd, eerlijk en onbevooroordeeld zijn.

 

3. Leg de bedoeling van de beoordeling uit. Communiceer naar alle betrokkenen wat het doel is van de beoordeling en wat er met de feedback gebeurt.

 

4. Garandeer vertrouwelijkheid. De identiteit van de beoordelaars moet onbekend blijven, ook naar elkaar toe. Dat verhoogt de effectiviteit van de feedback.

 

5. Houd het simpel. Gebruik een 360 graden vragenlijst met maximaal 50 vragen die beoordelaars in 15 tot 20 minuten kunnen invullen. Bij vragen moet een antwoord gegeven kunnen worden op basis van een multi-puntschaal (van 1 tot 9). Gebruik simpele, alledaagse taal voor de vragen.

 

6. Ga op zoek naar sterke punten in plaats van zwakke punten. Wellicht kom je achter tekortkomingen in het functioneren van de beoordeelde. Toch is het beter je te richten op de sterke punten die nog verbeterd kunnen worden.

 

7. Follow up. Sommigen zien 360 graden beoordelingen als een doel op zich. Echter, iedere beoordeling is slechts een middel om te bepalen wat de volgende stap is. Besteed aandacht aan de feedback. Debrief deelnemers onmiddellijk op een constructieve manier en help hen om de nodige veranderingen door te voeren.

 

Wilt u meer informatie over 360 graden feedback? Neem dan contact met ons op via: 020-2621630 of info@testgroup.eu.

 

U kunt ook onze whitepaper over het succesvol toepassen van 360 graden feedback bekijken. Deze treft u hier.

Hoe ontvang je 360 graden feedback? | Stagiair(e) gezocht!


Bekijk ook deze assessment tips: