Welke competenties worden het meest gebruikt tijdens assessments?

Werkgevers in Nederland zijn op zoek naar resultaatgerichte kandidaten tijdens de selectie van kandidaten voor een vacature. Voor commerciële functies is de meest geselecteerde competentie: ‘contact leggen’. Dit blijkt uit onderzoek van TestGroup, internationale uitgever van persoonlijkheidstesten, capaciteitentesten en online sales assessments. Het betreft onderzoek waarin meer dan 15000 afgenomen online assessments zijn opgenomen, in meer dan 10 talen.

 

De competentie ‘resultaatgericht’ wordt het meest geselecteerd bij het selecteren van personeel voor vacante posities. Dit kwam naar voren tijdens de functie-analyse die klanten samen met TestGroup uitvoerden. Naast resultaatgerichtheid hebben werkgevers bij het selecteren van geschikt personeel een voorkeur voor ‘zelfstartend’, een competentie die de pro-activiteit bij kandidaten meet. Als derde meest geselecteerde competentie komt ‘creativiteit’ naar voren.

 

Verder blijkt uit de analyse dat organisaties steeds vaker een online assessment inzetten voor het selecteren van kandidaten voor een functie. Waar online assessments vroeger met name voor de ‘zwaardere’ functies werden ingezet, worden kandidaten tegenwoordig op vrijwel elk functieniveau getest met een online assessment.

Competenties voor commerciële functies

Er is ook gekeken naar de drie competenties die het meest worden gebruikt voor de selectie van commercieel personeel. TestGroup heeft een wetenschappelijk ontwikkeld online sales assessment beschikbaar waarin 6 competenties te selecteren zijn. De meest geselecteerde competenties zijn: ‘contact leggen’ (37%), ‘de deal maken’ (34%) en ‘behoefte creëren’ (29%)

Online assessments van TestGroup

Wilt u meer informatie over de testen en online assessments van TestGroup? Neem dan hier contact met ons op.

Zorginstellingen kunnen het uitvalpercentage terugdringen met e-assessments | De voor- en nadelen van een recruitment algoritme


Bekijk ook deze assessment tips: