De 4 kleuren in The Bridge Personality

Met The Bridge Personality leer je jouw voorkeurskleur kennen en laat je teams beter functioneren met het Bridge Personality-teamrapport. De kleuren in The Bridge Personality zijn: Rood, Geel, Groen en Blauw. Elke kleur staat voor een vorm van voorkeursgedrag. In meer of mindere mate gebruiken we allemaal deze kleuren, maar je hebt wel altijd een voorkeurskleur. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

 

The Bridge Personality is ontworpen om inzichtelijk te maken wat een team of een persoon motiveert en welke valkuilen hun gedrag met zich meebrengt. Het biedt daarmee een instrument om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het team en van elk individu. Met het Bridge Personality-teamrapport wordt het mogelijk om samenwerking binnen teams te optimaliseren. Zo wordt het makkelijker om positieve verandering vast te houden.

 

Vooruitgang door inzicht in teams

Een organisatie wil ieder jaar de doelstellingen halen. Dat kan de realisatie van groei zijn, het lanceren van een nieuw product of meer winst maken. Voor iedere organisatie geldt hiervoor: het zijn de mensen die het doen. Een organisatie is zo sterk als de mensen die er werken en ieder team is zo sterk als de zwakste schakel. The Bridge Personality geeft je organisatie een krachtige tool om je doelen te bereiken. Organisatorisch, in teamverband en individueel. Door inzicht te geven in de persoonlijkheid van individuen en te weten wat jou en je collega’s motiveert, wordt de samenwerking beter.

 

Het 4-kleurenmodel

The Bridge Personality hanteert het 4- kleurenmodel, dat individuen en teams kan verbinden. Want inzicht in jezelf betekent ook inzicht in elkaar. Het model bestaat uit 4 kleuren. Iedere kleur staat voor een stijl van gedrag of organisatiecultuur. Zo ontstaat een kleurenwiel, op basis waarvan mensen met uiteenlopende karakters beter met elkaar kunnen communiceren. Het biedt leidinggevenden houvast bij het samenstellen en aansturen van hun team.

 

Individueel rapport

Iedere deelnemer krijgt inzicht in zijn of haar eigen kleur in het Bridge Personality Extended plus Colour-rapport. Welke denkpatronen en welk gedrag vertoon jij en welke invloed heb jij op je werk? Wat zijn je valkuilen? Door je hiervan bewust te worden kun je gedragspatronen veranderen en persoonlijk groeien.

 

Teamrapport

Het Bridge Personality-teamrapport zorgt niet alleen voor inzicht in het eigen gedrag. Het laat je ook zien wat je collega’s beweegt en motiveert. Verbeter samenwerken, probleemoplossing, communicatie en conflicthantering. Het is een handzaam en fraai teamrapport met praktische tips. Er is geen licentie nodig, je kunt direct aan de slag.

 

Teamrapport bestellen

The Bridge Personality of het Bridge Personality-teamrapport is los te bestellen of via een eigen account op ons assessment platform. Meer informatie: 020-2621630 of mailen naar: info@testgroup.eu

Assessment voor omscholen naar ICT | Professionele intelligentietest


Bekijk ook deze assessment tips: