Assessment voor omscholen naar ICT

Bij het omscholen van personeel is het effectief om een nieuwe combinatie te maken tussen kennis die een werknemer heeft en de nieuwe kennis die deze werknemer gaat verkrijgen. Een nieuwe baan vraagt vaak om andere competenties. Daarom is opleiding vaak noodzakelijk, zeker voor een nieuwe functie in de ICT.

 

Met omscholing kiest een werknemer of sollicitant ervoor om een opleiding of training te volgen waardoor deze de benodigde kennis krijgt om een andere functie of zelfs een ander beroep uit te oefenen. Vanaf 1 juli 2015 is de scholingsplicht voor werkgevers zelfs vastgelegd in de wet. Alle reden dus om deze omscholing effectief te laten verlopen.

Redenen voor omscholing:

  • Er zijn binnen de huidige functie geen opties voor groei;
  • De werknemer of sollicitant is binnen de huidige baan niet meer gemotiveerd;
  • Er zijn binnen andere functies meer perspectieven (denk aan ICT);
  • Een werknemer kan door fysieke klachten de huidige functie niet meer uitoefenen.

Vragen tijdens assessment voor omscholing:

  • Welke functie wil de werknemer uitoefenen?
  • Heeft de werknemer de (cognitieve-) capaciteiten om de opleiding succesvol af te ronden?

Een beroepskeuzetest voor omscholing

Om te bepalen waar de interesses van een werknemer liggen, kan het beste een beroepskeuzetest worden ingevuld. The Bridge Career is een professionele beroepskeuzetest. Deze wetenschappelijke loopbaantest zorgt voor een grondig onderzoek van de opties voor beroepskeuze. Na het invullen van de test ontvangt de kandidaat een uitgebreid beroepskeuzerapport waarin de opleidingen en beroepen worden besproken die het beste aansluiten.

Een capaciteitentest voor omscholing

Nadat de opleiding is gekozen, kan worden bekeken of de kandidaat het juiste (capaciteiten-)niveau voor de opleiding in huis heeft. Zo kan het zijn dat een werknemer ooit een mbo-opleiding in een technische richting heeft gevolgd, maar dat de nieuw gekozen (ICT-)opleiding hbo-niveau vereist. Om te bepalen of de werknemer dit hbo niveau middels werkervaring heeft bereikt, kan een capaciteitentest worden ingezet. Deze uitgebreide test meet of een werknemer beschikt over mbo-, hbo- of wo-niveau.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het gebruik van onze test bij de omscholing van personeel? U kunt hier contact met ons opnemen.

Het Bridge Personality teamrapport: verbeter eenvoudig de prestatie van teams | Competenties: de basis van talentmanagement


Bekijk ook deze assessment tips: