Assessment testen voor inzet tijdens een reorganisatie

Bij een reorganisatie is het belangrijk om de nieuw op te bouwen organisatie met de juiste medewerkers te (her)bezetten. Een reorganisatie-assessment helpt op een zeer zorgvuldige, objectieve en snelle wijze om de juiste keuzes te maken en te onderbouwen. Op deze manier doen de keuzes recht aan de medewerker en organisatie. Ook wordt zo de acceptatie van de keuzes bij medewerker, medezeggenschap en het lijnmanagement vergroot. Om snelheid te garanderen is het mogelijk om deze assessments online af te nemen.

 

Een reorganisatie-assessment begint nadat de functies van de toekomstige organisatie zijn omschreven. Van belang is dat voor de start van het assessment deze functies vooraf en zorgvuldig zijn gecommuniceerd binnen alle onderdelen (incl. OR) van de organisatie. Duidelijkheid en transparantie spelen hierbij een grote rol. Een assessment heeft een ondersteunende rol bij de keuzes van de organisatie.

 

Met het assessment worden geen keuzes gemaakt, er wordt alleen naar geschiktheid gekeken. Dit kan van aanvullende waarde zijn op de informatie die de organisatie al heeft van zijn medewerkers. Want: functioneringsgesprekken kunnen inconsistent zijn, of zijn gedaan door verschillende managers over de jaren. Voor deze omstandigheden kan een (online) assessment een valide en betrouwbaar instrument zijn als objectieve meting van de geschiktheid van uw medewerker(s).

Assessment testen

De samenstelling van een reorganisatie-assessment kan per vraag verschillen. Een assessment is altijd maatwerk. Maatwerk gericht op functievereisten, organisatiecontext en (wellicht) uw specifieke vraagstelling aangaande de transitie. TestGroup heeft verschillende assessment testen die geschikt zijn voor de inzet tijdens een reorganisatie:

 

  1. The Bridge Personality (persoonlijkheidstest)
  2. The Bridge Ability Suite (capaciteitentest op mbo-, hbo- en wo-niveau)
  3. The Bridge Career (professionele loopbaantest)

Tijdens een reorganisatie-assessment wordt dit vaak aangevuld met een competentiegericht interview.

Advies?

Wilt u advies over de inzet van testen tijdens een reorganisatie-assessment? Neem dan hier contact met ons op.

Beroepskeuzetest voor re-integratie | The Bridge Career nu ook in het Engels beschikbaar


Bekijk ook deze assessment tips: