Succesvolle toepassing van 360 graden feedback

Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld. Beoordelingen kunnen
gaan over kwantitatief te meten doelen, maar ook over bepaalde gedragscompetenties of
kenniscompetenties. Beoordelingen kunnen een formeel doel hebben zoals het bepalen of iemand
promotie kan maken of salarisverhoging krijgt. Beoordelingen kunnen daarnaast ook doelen
hebben als het vaststellen van trainings‐ en ontwikkelingsbehoeften.

 

Vaak worden beoordelingen gedaan door leidinggevenden. De afgelopen jaren echter, zijn er
steeds meer organisaties die inzien dat leidinggevenden niet altijd een compleet beeld hebben van
het functioneren van hun medewerkers. Om hier mee om te gaan wordt er voor gekozen om
meerdere perspectieven te gebruiken als input voor beoordelingen: de zogenaamde 360 graden, of
multi‐rater feedback. Een voorbeeld van een 360 graden feedback instrument is de veelgebruikte
Bridge 360 van TestGroup.

 

De toepassing van 360 graden feedback in een organisatie kan tot vruchtbare resultaten leiden
voor zowel organisatie als medewerker. Maar, door de complexiteit van het feedback systeem is
het cruciaal voldoende aandacht te besteden aan de implementatie ervan. Deze whitepaper zet de
belangrijkste aandachtspunten onder elkaar.

 

Download hier de whitepaper

Prijzen 2015 en openingstijden feestdagen. | Uw medewerker zeer voordelig testen? Doe mee aan wetenschappelijk onderzoek!


Bekijk ook deze assessment tips: