360 graden feedback

Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld. Beoordelingen kunnen gaan over kwantitatief te meten doelen, maar ook over bepaalde gedragscompetenties of kenniscompetenties. Beoordelingen kunnen een formeel doel hebben zoals het bepalen of iemand promotie kan maken of salarisverhoging krijgt. Beoordelingen kunnen daarnaast ook doelen hebben als het vaststellen van trainings- en ontwikkelingsbehoeften.

 

Vaak worden beoordelingen gedaan door leidinggevenden. De afgelopen jaren echter, zijn er steeds meer organisaties die inzien dat leidinggevenden niet altijd een compleet beeld hebben van het functioneren van hun medewerkers. Om hier mee om te gaan wordt er voor gekozen om meerdere perspectieven te gebruiken als input voor beoordelingen: de zogenaamde 360 graden, of multi-rater feedback. Een voorbeeld van een 360 graden feedback instrument is de veelgebruikte Bridge 360 van TestGroup.

 

De toepassing van 360 graden feedback in een organisatie kan tot vruchtbare resultaten leiden voor zowel organisatie als medewerker. Maar door de complexiteit van 360 graden feedback is het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan de implementatie ervan.

Selectie beoordelaars

Een zeer belangrijk punt in de voorbereiding is de selectie van de beoordelaars. Wie kan dit het best bepalen? Vaak is het zo dat kandidaten zelf het beste zicht hebben op wie hun gedrag het best kan observeren. Het is dan ook aan te raden om de kandidaten zelf op zijn minst te betrekken in de keuze voor de te benaderen feedbackgevers.

 

Vooral interessant is de mogelijkheid om ook klanten een beoordeling te laten invullen, zoals kan met The Bridge 360. Samen met de feedback van de manager, collega’s en eventueel ondergeschikten wordt een compleet beeld gevormd over de kandidaat.   

Trainen beoordelaars

Iets wat veel te weinig wordt gedaan is het vooraf trainen van de beoordelaars in het geven van feedback. Aandachtspunten in de training zijn bijvoorbeeld de observatie van het gedrag en het formuleren van constructieve feedback. De betrouwbaarheid van de feedback neemt duidelijk toe wanneer de beoordelaars van te voren getraind zijn.   

Anonimiteit beoordelaars

Een organisatie kan zelf een afweging maken over de anonimiteit van de beoordelaars. Er valt wat voor te zeggen de beoordelaars anoniem hun feedback te laten geven. Op die manier voelen de feedbackgevers zich vrij om eerlijk hun observaties te geven zonder belemmerd te worden door mogelijk sociaal wenselijk gedrag. Indien hier voor gekozen wordt, moet er voor gezorgd worden dat er per groep beoordelaars voldoende personen benaderd worden (tussen de 3 tot 5).

 

Aan de andere kant zitten er ook voordelen aan het benoemen van de betrokken beoordelaars aan de kandidaat. Er zijn minder beoordelaars nodig (wat vooral voor kleinere organisaties van belang is) en het stimuleert openheid binnen de organisatie. Het komt het lerend vermogen van de organisatie als geheel ten goede wanneer de feedback niet anoniem gegeven wordt. Bovendien weet de kandidaat bij wie hij terecht kan voor eventuele verduidelijking van de beoordeling. In The Bridge 360 kan de organisatie zelf de keus maken of beoordelaars wel of niet anoniem blijven.

Meer informatie over 360 graden feedback

Wilt u meer informatie over 360 graden feedback? U kunt hiervoor onze whitepaper over het succesvol toepassen van 360 graden feedback bekijken. Deze treft u hier.

 

Wilt u meer weten over onze diensten & producten? Neem dan contact met ons op.

Online assessments bij een reorganisatie | 360 graden feedback voor verkopers


Bekijk ook deze assessment tips: